Top

Sekretess och cookies

För att kunna förhöja besöksupplevelsen på webbplatsen Landsbrovillan.se används webbanalysverktyget Google Analytics. Det gör att webbplatsen innehåller så kallade cookies, något som du enligt lagen har rättighet till att bli informerad om. Webbplatsen sparar enbart IP-adress, ingen annan information.

Text- och bildmaterial på webbplatsen får inte användas utan Landsbrovillans tillåtelse. Tag kontakt ifall det finns önskemål om att använda något av materialet på landsbrovillan.se i annat sammanhang.

Hej husdrömmare!

Vill du ha kontakt med oss?